Creeer je droom

Letterlijk gebaseerd op een beeld of beelden van zijn of haar droom over zijn leven over 1 tot 3 jaar, moet de medewerker stimuleren en in gang zetten om aan zijn of haar vitaliteit te gaan werken. Niet alleen VITWorld en haar partners, maar ook de manager heeft hierbij primair een faciliterende rol. Dat leidinggevenden betrokken moeten worden in het proces, is evident. 

De start van het traject zal door hem geïnitieerd moeten worden en zal hij zeker een rol vervullen vanaf het moment dat VITCoins (en dus budget) beschikbaar wordt gemaakt om de droom te verwezenlijken. Het klassieke POP gesprek zal dus (op zijn zachtst gezegd) een andere vorm krijgen, zeker gezien het feit dat deelname niet vrijblijvend is.

Via een slimme tool, gebruikmakend van de kracht van ‘serious gaming’, wordt de werknemer verleid in plaats van gestuurd. ‘Level 0’ moet inzicht geven in de droom om daarmee het ‘handelen vanuit het straks; vanuit de droom’ mogelijk te maken.

Survival Island startscreen

Hoe concreter de droom, hoe groter de meerwaarde voor het individu, hoe groter de stimulans.

In verschillende ‘dimensies’ creëer je jouw wereld. Wat is voor jouw belangrijk, waar ligt jouw passie en wat is jouw ambitie. Vanzelfsprekend moet gefaciliteerd worden bij de reflectie en moet vraaggericht vervolgens het pad worden bepaald en verantwoordelijk-heid daar laten waar die hoort. 

Spelenderwijs wordt de medewerker geholpen om een eigen toekomstbeeld te vormen, worden de drijfveren en daarmee de stimuli achterhaald en bovendien vindt een bewustwordingsproces plaats. Alle elementen worden verzameld om een pad te leggen richting de toekomst en daarmee de droom ook werkelijkheid te laten worden.

 

Dat in deze fase de manager weer een (faciliterende) rol gaat spelen mag duidelijk zijn. Naar afronding van level ‘0’ moet een (realistisch) toekomstbeeld duidelijker zijn geworden. In deze fase moeten de ‘piketpalen’ worden neergezet om het pad te gaan bewandelen en keuzes worden gemaakt wat er voor nodig is om deze toekomst droom ook werkelijkheid te laten worden.