Het ontstaan van vitworld

De HR2020 denktank staat aan de wieg van het ontstaan van VITWorld. Deze beweging is een stroming van bewogen talentondernemers vanuit de zorgsector. Het maakt van lijnmanagement, zorgwerkers en HR-staf, zelfstandige HR professionals. Professionals voorbij bevlogenheid, die samen durven te excelleren. Streven om andere (zorg)professionals het allerbeste uit zichzelf en teams te halen.hr2020

Begin 2014 startte het werkatelier ‘Totaal Vitaal’ onder leiding van Paul ter Wal. Een team van 10 professionals uit de zorg, elk vanuit hun eigen vakgebied, had de taak om een nieuwe en innovatieve manier te ontwikkelen om de vitaliteit van de medewerkers in de zorg te verhogen en daarmee de inzetbaarheid te vergroten.

Op basis van verschillende ideeën en componenten uit dit werktheater is de HR2020 Vitaliteitsspiegel ontstaan. Door Paul ter Wal en Timo Bleeker is dit concept doorontwikkeld tot een totaal vitaliteitsconcept, VITWorld waarin de virtuele -, en reële wereld bij elkaar komen. De droom en ambitie van het individu is hierbij het uitgangspunt, waarbij op een slimme manier ondersteuning wordt verleend om deze droom te verwezenlijken. Om het maximale uit het individu te halen, moet de wil en stimulans om te slagen vanuit de werknemer komen. Een meerwaarde voor het individu zorgt op deze manier voor een toegevoegde waarde voor de organisatie. In plaats van curatief wordt op deze manier preventief gewerkt.

Deelname aan het vitaliteitsprogramma is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Heldere randvoorwaarden over het proces, budget, beschikbare middelen en spelregels zijn cruciaal en worden door de koppeling van de virtuele en reële wereld geborgd. Het uitgangspunt is dat acties en resultaten worden beloond. Niet snel en korte termijn doelstellingen met een grote kans op terugval, maar de verwezenlijking van de droom op de lange(re) termijn is hierbij de leidraad.

De droom en ambities verschillen per medewerker. Ditzelfde geldt voor de prikkels en stimuli om mensen te laten bewegen. Om het eigenaarschap bij de individuele medewerker te kunnen leggen, is een goed en breed aanbod van faciliterende organisaties noodzakelijk. Deze marktkramen waar het aanbod voor de medewerker beschikbaar is, wordt afgestemd en ingericht in overleg met de werkgever. Bestaande leveranciers en het ‘interne aanbod’ kunnen worden toegevoegd aan een marktplaats van aanbieders die helpen om de ambitie en droom werkelijkheid te laten worden.


Vitworld in 2017

In 2017 is VITWorld BV onderdeel geworden van Adaptics Health & Performance BV